வேப்பம்பூ: Veppampoo (Tamil Edition) Kindle Edition - 'மோ' கவிதைகள்-1

Start a discussion with your Author
Published by

Self Published: Moses Oliver & Sold By: Amazon Asia-Pacific Holdings Priva

Genre

Poetry

ISBN

ASIN: B084T2769R

Description

வேப்பம்பூ - ஒரு கவிதை நூல். நான் கண்டதை, உணர்ந்ததை, ரசித்ததை, அதனூடே கலந்ததை ரத்தினச்சுருக்கமாய் வெளிக்கொணர்ந்ததே இந்தக் கவிதைத் துகள்கள். இதில் ஏதேனும் ஒரு கவிதை உங்களின் உள்ளத்தைத் தொட்டு வருடும் என்பது எனது நம்பிக்கை.

Share with your friends:

Purchase

Let people know you are reading this book

Moses Oliver

About the Author: ..

Introduction:
Sample Pages:
Table of Contents:
Additional and Supplementary Material:
Click Here

No Records

No feeds available
If you are
an AuthorClick Here

Opportunity to increase your reader base and boost sales.
Opportunity to increase your reader base and boost sales

If you are
a ReaderClick Here

Engage with your favorite authors. Get more value and content (video, audio, images) through your phone (or computer).